Interaktywny samouczek - Udostępnianie aplikacji

Do pracy z terminalem użyj wersji na desktop/tablet
Ostatnia modyfikacja October 04, 2021 at 11:54 AM PST: Synchronize Polish localization for ver 1.22, part 4 (0540e157a5)