Menggunakan Objek-Objek Kubernetes

Objek-objek Kubernetes adalah entitas yang tetap dalam sistem Kubernetes. Kubernetes menggunakan entitas tersebut untuk merepresentasikan keadaan dari klastermu. Pelajari tentang objek model Kubernetes dan bagaimana menggunakan objek tersebut.
Last modified October 05, 2020 at 9:45 PM PST: Add description on concept overview ID page (d327b9e5d3)